Основою системи АІС «Kaskad™» є централізована база даних, яка працює на основі СУБД ORACLE в архітектурі “клієнт-сервер” з використанням сучасних технологій обробки інформації та підготовки електронних документів.
Система АІС «Kaskad™» використовує об’єктну модель збереження даних, має вбудовану систему побудови бізнес додатків з використанням технології RAD і VB Script та JAVA Script, та можливість доповнювати та проектувати бізнес логіку з допомогою ORACLE PL/SQL та створеного API “Kaskad”.
База даних та система програмних модулів, які забезпечують доступ до даних користувачу, разом з програмним інтерфейсом представляють собою ядро системи АІС «Kaskad™». Всі прикладні підсистеми побудовані на базі загального ядра. Це забезпечує цілісність та захищеність інформації. Будь-які зміни, що повязані з ядром можуть робитись тільки розробниками системи АІС «Kaskad™». Саме по собі ядро не реалізує можливостей в роботі з системою. Всі функції користувача реалізуються в програмних додатках. Система АІС «Kaskad™» – це набір взаємоповязаних обєктів, таких як меню, документи, довідники, звіти, операції і т.д. 

Структурна схема ядра системи АІС «Kaskad™» виглядає так:  

Незважаючи на внутрішню складність архітектури, система для користувача (завдяки логічному представленню даних) виглядає досить просто і дозволяє йому створювати та маніпулювати будь-якими структурами даних, що відкриває для нього нічим необмежений простір у вирішенні задач, які пов’язані з організацією, збереженням та обробкою даних.
Кожна підсистема призначена для вирішення визначеного складу задач, або іншими словами, автоматизації ряду процесів діяльності підприємства. 

Комплексна система АІС «Kaskad™» забезпечує автоматизацію основних бізнес направлень (бізнес сфер) управління підприємством, а саме:

 • Управління документообігом;
 • Управління матеріальними ресурсами;
 • Оперативне управління виробництвом;
 • Управління завантаженням обладнання;
 • Управління збутом. Маркетинг;
 • Управління фінансовими розрахунками;
 • Технічна підготовка виробництва;
 • Корпоративні засоби обліку та аналізу;
 • Облік готової продукції та напівфабрикатів;
 • Управління якістю.
 • Повна відповідність законодавству України;
 • Розвернутий аналіз від головної книги до первинного документу;
 • Розрахунки з дебіторами-кредиторами;
 • Калькуляція собівартості виробництва та одиниці продукції;
 • Бухгалтерський та податкових облік ТМЦ, МШП, ОЗ;
 • Нормативний та фактичний облік прямих затрат на виробництво;
 • Аналіз витрат виробництва та собівартості продукції.
 • Бюджетування;
 • Платіжний календарь;
 • Фінансовий аналіз;
 • Порівняння планової та фактичної собівартості;
 • Аналіз об’ємів та номенклатури випусків;
 • Багаторівнева калькуляція за вмістом виробів.
 • Облік кадрів на підприємстві;
 • Табельний облік;
 • Заробітна плата;
 • Відрядна заробітна плата.
 • Відкритий словник опису структури інформаційної бази;
 • Індивідуальне (групове) налаштування меню та доступу для кожного користувача;
 • Конструктор для побудови нових програмних додатків;
 • Конструктор табличних та кростабличних звітів;
 • Конструктор для побудови запитів до інформації;
 • Конструктор звітів довільної структури;
 • Відкриті бібліотеки процедур та функцій.