Виходячи з потреб великих підприємств і враховуючи особливості різних галузей, ми створили програмний продукт класу ERP AIC «Kaskad», що відповідає найвищим вимогам до подібного роду рішеннями і дозволяє вирішувати наступні облікові й управлінські завдання: управління фінансами, персоналом, бухгалтерський та податковий облік, розрахунок заробітної плати, виробництвом, автотранспортом, складською логістикою, взаємовідносинами з клієнтами (CRM), діловими процесами і іншими завданнями.

У сучасних умовах кожне підприємство ставить перед собою певні цілі: це може бути утримання та збільшення своєї частки ринку, оптимізація та зниження витрат і т.п., що визначає відмінність в підходах до управління. Основою успішної діяльності компанії можуть бути забезпечення необхідного рівня рентабельності, підтримку платоспроможності, підвищення якості виробленої продукції, зниження витрат.

На шляху до цього, компанії стикаються з низкою проблем:

  • Відсутність єдиного інформаційного простору серед підрозділів підприємства;
  • Складності узгодження планів різних структурних підрозділів;
  • Недостатньою актуальності звітних даних;
  • Низької достовірності інформації з різних бізнес-напрямків;
  • Недостатній ефективності управління дебіторською та кредиторською заборгованістю;
  • Галузевої специфіки діяльності різних підприємств.

AIC «Kaskad» може включати   в себе наступні можливості:

  • Управління доступом на територію підприємства, будівлі, службові кабінети і т.д.
  • Комплексна автоматизація управління бізнес процесами підприємства (бухгалтерський облік, управління персоналом, розрахунок заробітної плати, управління підприємством та підрозділами, контроль доступу персоналу)
  • Управління взаємовідносинами з клієнтами (системи знижок, бонусів, акцій, програм лояльності)