Основою системи АІС «Kaskad» є централізована база даних, яка працює на основі СУБД ORACLE в архітектурі “клієнт-сервер” з використанням сучасних технологій обробки інформації та підготовки електронних документів.
Система АІС «Kaskad» використовує об’єктну модель збереження даних, має вбудовану систему побудови бізнес додатків з використанням технології RAD і VB Script та JAVA Script, та можливість доповнювати та проектувати бізнес логіку з допомогою ORACLE PL/SQL та створеного API “Kaskad”.
База даних та система програмних модулів, які забезпечують доступ до даних користувачу, разом з програмним інтерфейсом представляють собою ядро системи АІС «Kaskad». Всі прикладні підсистеми побудовані на базі загального ядра. Це забезпечує цілісність та захищеність інформації. Будь-які зміни, що повязані з ядром можуть робитись тільки розробниками системи АІС «Kaskad». Саме по собі ядро не реалізує можливостей в роботі з системою. Всі функції користувача реалізуються в програмних додатках. Система АІС «Kaskad» – це набір взаємоповязаних обєктів, таких як меню, документи, довідники, звіти, операції і т.д. 

Структурна схема ядра системи АІС «Kaskad» виглядає так:  

Незважаючи на внутрішню складність архітектури, система для користувача (завдяки логічному представленню даних) виглядає досить просто і дозволяє йому створювати та маніпулювати будь-якими структурами даних, що відкриває для нього необмежений простір у вирішенні задач, які пов’язані з організацією, збереженням та обробкою даних.
Кожна підсистема призначена для вирішення визначеного складу задач, або іншими словами, автоматизації ряду процесів діяльності підприємства. 

Комплексна система АІС «Kaskad» забезпечує автоматизацію основних бізнес направлень (бізнес сфер) управління підприємством, а саме:

 • Управління документообігом;
 • Управління матеріальними ресурсами;
 • Оперативне управління виробництвом;
 • Управління завантаженням обладнання;
 • Управління збутом. Маркетинг;
 • Управління фінансовими розрахунками;
 • Технічна підготовка виробництва;
 • Корпоративні засоби обліку та аналізу;
 • Облік готової продукції та напівфабрикатів;
 • Управління якістю.
 • Повна відповідність законодавству України;
 • Розвернутий аналіз від головної книги до первинного документу;
 • Розрахунки з дебіторами-кредиторами;
 • Калькуляція собівартості виробництва та одиниці продукції;
 • Бухгалтерський та податкових облік ТМЦ, МШП, ОЗ;
 • Нормативний та фактичний облік прямих затрат на виробництво;
 • Аналіз витрат виробництва та собівартості продукції.
 • Бюджетування;
 • Платіжний календарь;
 • Фінансовий аналіз;
 • Порівняння планової та фактичної собівартості;
 • Аналіз об’ємів та номенклатури випусків;
 • Багаторівнева калькуляція за вмістом виробів.
 • Облік кадрів на підприємстві;
 • Табельний облік;
 • Заробітна плата;
 • Відрядна заробітна плата.
 • Відкритий словник опису структури інформаційної бази;
 • Індивідуальне (групове) налаштування меню та доступу для кожного користувача;
 • Конструктор для побудови нових програмних додатків;
 • Конструктор табличних та кростабличних звітів;
 • Конструктор для побудови запитів до інформації;
 • Конструктор звітів довільної структури;
 • Відкриті бібліотеки процедур та функцій.