1. Попереднє узгодження та підписання договору про початок робіт - на цьому етапі підписується договір та обговорюються терміни проведення аналізу підприємства. Потребує до 1 дня.

2. Експрес-аналіз підприємтва та визначення об’єму робіт по впровадженню системи - на цьому етапі проводиться загальний аналіз підрозділів та підприємства в цілому, внутрішніх звязків та створюється робоча версія плану впровадження. Мінімальна тривалість даного етапу 40 годин. В окремих випадках Еспрес-аналіз може тривати до 160 годин. Замовник оплачує лише реальний час виконання робіт і отримає детальний звіт про види та тривалість робіт в додатковий час.

3. Встановлення ядра системи та необхідної кількості робочих місць - базова установка системи складається з ядра та 5 клієнтських ліцензій(підключень).
Кожна нова ліцензія встановлюється за додаткову плату. При укладанні додаткової угоди також можуть бути виконані такі роботи:

  • встановлення серверного обладнання та ПЗ
  • налагодження ПЗ на робочих місцях
  • інсталяція локальної мережі

4. Впровадження та локалізація базової функціональності (визначеної під час експрес-аналізу) - на цьому етапі проводиться безпосереднє впровадження та налаштування системи. Роботи можуть проводитись як на стороні замовника, так і в офісі виконавця. Всі роботи оплачуються замовником погодинно згідно звітів про виконання. Звіти надаються виконавцем по факту завершення робіт або періодично. Всі задачі оцінюються в годинах та повинні бути попередньо узгодженні з замовником перед початком виконання.

5. Створення додаткової функціональності системи або покращення існуючої за вимогою замовника - на цьому етапі може бути узгодженно створення нової функціональності, необхідної для підприємства. Перед початком виконання робіт терміни та об’єми узгоджуються між виконавцем та замовником. Оплата робіт, як і в попередньому випадку, погодинна, згідно звітів про виконані роботи. Вартість однієї години роботи на проекті при впровадженні чи при розробці нової функціональності – 30 у.о.

6. Супроводження та технічна підтримка - для спрощення роботи користувачів з ситемою та вирішення потенційних проблем виконавць надає послуги Центру Підтримки Користувачів
У вартість 1 клієнтської ліцензії входить 2 години технічної підримки в місяць. При перевищенні ліміту – додатково затрачений час оплачується згідно виставлених рахунків (25 у.о. за годину). Центр підтримки користувачів може використовувати такі методи зв’язку:

  • Підтримка користувачів на робочих місцях замовника
  • Телефонний зв’язок
  • Комунікація за допомогою електронної пошти та on-line сервісів
  • Віддалений доступ до системи за допомогою електронних засобів зв’язку

Навчання персоналу може проводитись на місцях або в офісі виконавця ( за вибором замовника).