Загальна структура системи «КАСКАД™»


Основою системи АІС «КАСКАД™» є централізована база даних, яка працює на основі СУБД ORACLE в архітектурі “клієнт-сервер” з використанням сучасних технологій обробки інформації та підготовки електронних документів.
Система АІС «КАСКАД™» використовує об’єктну модель збереження даних, має вбудовану систему побудови бізнес додатків з використанням технології RAD і VB Script та JAVA Script, та можливість доповнювати та проектувати бізнес логіку з допомогою ORACLE PL/SQL та створеного API "Kaskad".
База даних та система програмних модулів, які забезпечують доступ до даних користувачу, разом з програмним інтерфейсом представляють собою ядро системи АІС «КАСКАД™». Всі прикладні підсистеми побудовані на базі загального ядра. Це забезпечує цілісність та захищеність інформації. Будь-які зміни, що повязані з ядром можуть робитись тільки розробниками системи АІС «КАСКАД™». Саме по собі ядро не реалізує можливостей в роботі з системою. Всі функції користувача реалізуються в програмних додатках. Система АІС «КАСКАД™» - це набір взаємоповязаних обєктів, таких як меню, документи, довідники, звіти, операції і т.д. 

Структурна схема ядра системи АІС «КАСКАД™» виглядає так:  tech-schema-kaskad

Незважаючи на внутрішню складність архітектури, система для користувача (завдяки логічному представленню даних) виглядає досить просто і дозволяє йому створювати та маніпулювати будь-якими структурами даних, що відкриває для нього нічим необмежений простір у вирішенні задач, які пов’язані з організацією, збереженням та обробкою даних.
Кожна підсистема призначена для вирішення визначеного складу задач, або іншими словами, автоматизації ряду процесів діяльності підприємства.
Комплексна система АІС «КАСКАД™» забезпечує автоматизацію основних бізнес направлень (бізнес сфер) управління підприємством, а саме:

 • Оперативне управління підприємством:
  • управління документообігом;
  • управління матеріальними ресурсами;
  • оперативне управління виробництвом;
  • управління завантаженням обладнання;
  • правління збутом. Маркетинг;
  • управління фінансовими розрахунками;
  • технічна підготовка виробництва;
  • корпоративні засоби обліку та аналізу;
  • облік готової продукції та напівфабрикатів;
  • управління якістю.
 • Бухгалтерський та податковий облік:
  • повна відповідність законодавству України;
  • розвернутий аналіз від головної книги до первинного документу;
  • розрахунки з дебіторами-кредиторами;
  • калькуляція собівартості виробництва та одиниці продукції;
  • бухгалтерський та податкових облік ТМЦ, МШП, ОЗ;
  • нормативний та фактичний облік прямих затрат на виробництво;
  • аналіз витрат виробництва та собівартості продукції.
 • Фінансове та техніко-економічне планування:
  • бюджетування;
  • платіжний календарь;
  • фінансовий аналіз;
  • порівняння планової та фактичної собівартості;
  • аналіз об'ємів та номенклатури випусків;
  • багаторівнева калькуляція за вмістом виробів.
 • Управління персоналом:
  • облік кадрів на підприємстві;
  • табельний облік;
  • заробітна плата;
  • відрядна заробітна плата.
 • Адміністрування системи, управління доступом, засоби розробки:
  • відкритий словник опису структури інформаційної бази;
  • індивідуальне (групове) налаштування меню та доступу для кожного користувача;
  • конструктор для побудови нових програмних додатків;
  • конструктор табличних та кростабличних звітів;
  • конструктор для побудови запитів до інформації;
  • конструктор звітів довільної структури;
  • відкриті бібліотеки процедур та функцій.