Ключові переваги системи

advantage2

adaptiveШвидка адаптація системи під вимоги замовника - завдяки використанню власних розроблених технологій "ObjectCore™" та "Kaskad API" вдалося усунути основне протиріччя сучасних систем автоматизації. Система АІС «КАСКАД™» повністю використовую обєктний підхід, як в програмах, так і в даних, якими ці програми оперують. Іншими словами технологія "ObjectCore™" дає можливість розробникам та користувачам працювати з повністю обєктними даними, включаючи ієрархічні структури даних, наслідування і т.д.

Простий та зрозумілий інтерфейс – забезпечує швидке навчання користувачів. Для початку роботи з системою користувачу не обов’язково мати знання та навики роботи з сучасним базовим програмним забезпеченням ПК. Тобто за декілька днів роботи з системою користувач повністю освоюється з роботою комплексу на своїй ділянці. В деяких випадках використовується повне моделювання інтерфейсу під конкретне робоче місце.

updated informationНадійність – більшість підприємств мають або цілодобовий або 2-х, 3-х змінний режим роботи, що потребує надійної цілодобової роботи автоматизованої системи. Система АІС «КАСКАД™» побудована з врахуванням цих вимог на основі надійної централізованої серверної архітектури на базі промислової СУБД ORACLE 9і. Для підвищення надійності система підтримує автоматичне підключення резервного сервера. СУБД ORACLE дозволяє виконувати повне резервне копіювання та інші адміністративні процедури без зупинки роботи сервера. Зупинка роботи не потрібна і при внесенні змін в бізнес-процеси, всі операції виконуються централізовано, результати обновлень одразу стають досяжні для всіх користувачів.

scalabiltyМасштабованість – як правило, на більшості підприємств після першого етапу автоматизації кількість робочих місць продовжує збільшуватись. В таких умовах однією з найголовніших властивостей системи є можливість простого нарощування кількості робочих місць. Система АІС «КАСКАД™» легко маштабується, завдяки тому, що вона є платформонезалежна система, тобто працює під керівництвом будь якої сучасної операційної системи, будь то UNIX, WINDOWS, SOLARIS, використовує один з самих продуктивних промислових серверів баз даних - ORACLE 9i та побудована з використанням самих сучасних технологій.

confidentialЗбереження конфіденційності – важлива властивість системи, де збережена вся інформація підприємства, з якою працює багато користувачів. В основу АІС «КАСКАД™» закладена концепція розділення повноважень по користувачам та ролям. Системою регулюються права на доступ до всієї інформації та функціональності. Зокрема, крім стандартних прав в системі передбачена можливість блокування/розблокування та  анульовання обєктів. що дає повний механізм контролю робочої дільниці. Наприклад, після друку документа він автоматично блокується від змін,  або користувачу доступна функція анулювання документа, замість його знищення. Також в системі передбачений повний аудит, як системи в цілому, так і за користувачами.

functionalityМожливість розширення функціональності – обовязкова властивість системи, яка розрахована на ефективне багаторічне використання. Система АІС «КАСКАД™» побудована на основі відкритих стандартів, вся бізнес-логіка постачається з повним вихідним кодом. Використання таких мов програмування високого рівня, як PL/SQL, VisualBasicforApplications, JavaScript, Kaskad, FastScript дозволяють легко, швидко, лаконічно та надійно реалізовувати всю необхідну функціональність системи. Завдяки методиці обновлень збільшується цикл життя системи. Перевагою самостійного розширення функціональності системи є можливість не надавати стороннім спеціалістам доступ до конфідеційної інформації.

WebDatabaseРобота з базами даних великого розміру – вимога, яка виникає як наслідок перерахованих вище переваг. Ідеальною є ситуація, коли з мінімальними витратами завжди доступна вся накопичена за весь час існування підприємства інформація в единому масиві даних. Це дозволяє аналізувати інформацію в статично показовому діапазоні часу. В систему АІС «КАСКАД™» вбудовані спеціалізовані програмні засоби (OLAP), які забезпечують аналітикам, та керівникам можливість аналізувати великі обєми взаємоповязаних даних за допомогою швидкого інтерактивного їх відображення  на різних рівнях деталізації з різних точок зору.

low priceНизька загальна вартість володіння – одна з найважливіших властивостей системи АІС «КАСКАД™». Загальна вартість володіння системи складається з витрат на купівлю, впровадження і експлуатацію програмного забезпечення, обладнання та систем передачи даних.Зниження вартості володіння системою АІС «КАСКАД™» складається з наступного:
  • Швидкості адаптації та створення нової функціональності – створення нової та модифікація вже існуючої функціональності відбувається значно швидше, що дозволяє значно зменшити витрати при експлуатації системи, у звязку з появою нових зовнішніх умов, зміни законодавства, підключенні нової функціональнсті, яка пов’язана із раніше автоматизованими дільницями.
  • Централізована система – при внесенні змін не потрібно затрат на розповсюдження обновлень на робочі місця;
  • Зниження витрат на вивчення починаючих користувачів та швидке включення їх в роботу;
  • Надійність роботи виключає простоювання, причиною якого є відмова системи і повязані з ними витрати;
  • Масштабування дозволяє легко та практично наростити кількість користувачів, та продуктивність обладнання по мірі необхідності, замість великих початкових інвестицій;
  • Відкритість системи для доробок дає можливість підприємству, де є свої спеціалісти максимально використовувати власні ресурси, знижуючи затрати на більш дорогі послуги сторонніх розробників;
  • Підтримка роботи з великою базою даних та вбудовані засоби (OLAP) технологій – зменшує час на доступ до будь-якої інформації, виключаючи повязані з цим витрати, особливо у випадках коли ця інформація потрібна терміново.