Рішення для великого бізнесу

Виходячи з потреб великих підприємств і враховуючи особливості різних галузей, ми створили програмний продукт класу ERP AIC «КАСКАДТМ», що відповідає найвищим вимогам до подібного роду рішеннями і дозволяє вирішувати наступні облікові й управлінські завдання: управління фінансами, персоналом, бухгалтерський та податковий облік, розрахунок заробітної плати, виробництвом, автотранспортом, складською логістикою, взаємовідносинами з клієнтами (CRM), діловими процесами і іншими завданнями.

У сучасних умовах кожне підприємство ставить перед собою певні цілі: це може бути утримання та збільшення своєї частки ринку, оптимізація та зниження витрат і т.п., що визначає відмінність в підходах до управління. Основою успішної діяльності компанії можуть бути забезпечення необхідного рівня рентабельності, підтримку платоспроможності, підвищення якості виробленої продукції, зниження витрат. На шляху до цього, компанії стикаються з низкою проблем:

 • Відсутність єдиного інформаційного простору серед підрозділів підприємства;
 • Складності узгодження планів різних структурних підрозділів;
 • Недостатньою актуальності звітних даних;
 • Низької достовірності інформації з різних бізнес-напрямків;
 • Недостатній ефективності управління дебіторською та кредиторською заборгованістю;
 • Галузевої специфіки діяльності різних підприємств.

AIC «КАСКАДТМ» може включати   в себе наступні можливості:

 • управління доступом на територію підприємства, будівлі, службові кабінети і т.д.
 • комплексна автоматизація управління бізнес процесами підприємства (бухгалтерський облік, управління персоналом, розрахунок заробітної плати, управління підприємством та підрозділами, контроль доступу персоналу)
 • управління взаємовідносинами з клієнтами (системи знижок, бонусів, акцій, програм лояльності)

Автоматизація - не самоціль, а засіб досягнення заздалегідь сформульованих бізнес-результатів: забезпечити рентабельність підприємства, прискорити проходження платежів, підтримати прийняту модель управління і т. п. Система автоматизації не повинна нав'язувати свої правила - вона покликана підтримати прийняту на підприємстві і відповідає його потребам технологію , розвиваючись разом з компанією і залишаючись актуальною незалежно від збільшення масштабів робіт. Таке програмне забезпечення покликане допомагати персоналу підприємства, взявши на себе вирішення певних завдань, серед яких:

 • Підвищення ефективності управління підприємством;
 • Забезпечення надійного обліку, контролю надходження і прозорість витрачання грошових коштів і матеріальних ресурсів;
 • Організація ефективного планування та прогнозування;
 • Оперативний звід аналізу діяльності всіх підрозділів підприємства;
 • Підвищення ефективності обміну даних між усіма підрозділами компанії.

В результаті впровадження системи, підприємство отримує наступні переваги:

 • Підвищується якість надаваємих послуг.
 • Підвищується рівень лояльності клієнтів.
 • Забезпечується швидка обробка замовлень.
 • Мінімізується вплив людського фактору.
 • Підвищується рівень достовірності даних про рух товарів для прийняття оперативних рішень.
 • Аналітичні можливості системи дозволяють зменшити часові затрати на отримання різного виду звіти, пошук управлінської інформації.